Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Mazowsze - serce Polski

Nabór zgłoszeń na szkolenie grupowe kierowca operator wózków jezdniowych

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

Ogłoszenie

Nabór wniosków na organizację staży (PO WER)

Nabór wniosków na organizację staży (RPO WM)

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Wznowienie naboru wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Ogłoszenie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę