Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


HARMONOGRAM GRUPOWYCH PORAD I INFORMACJI ZAWODOWYCH W IV KWARTALE 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ogłoszenie

Wstrzymanie naboru wniosków o finansowanie studiów podyolomowych

Ogłoszenie

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (II

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (II

Ogłoszenie dotyczące

Uprzejmie informuję, że dnia 01 września 2017r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje

Zmiana terminu przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu

Zmiana terminu przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu:

Uprzejmie informuję, że dnia 14 sierpnia 2017r. Powiatowy urząd pracy będzie nieczynny.

z dniem 01.07.2017 r. następuje wstrzymanie naborów wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (II)”

Wstrzymanie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Zmiana godzin przyjęć interesantów

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wstrzymanie naboru wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę