Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Nabór wniosków na organizację staży (RPO WM)

Nabór wniosków na organizację staży (PO WER)

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Projekt aktywizacyjny "Aktywny Samorząd"

Ogłoszenie

Wstrzymanie naboru wniosków o finansowanie studiów podyplomowych

Rządowy Program Pracy Więźniów

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych kobiet w wieku 18-29 lat w ramach projektu

Nabór wniosków dla bezrobotnych kobiet do 30 roku życia na podjęcie działalności gospodarczej

Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie

Plan szkoleń grupowych na 2017 rok

Nabór wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Projekt aktywizacyjny: Bliżej rynku pracy

Modyfikacja Zapytania Ofertowego dotyczącego realizacji zamówień od 15.000 do 30.000 euro

Zapytanie ofertowe

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę