Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy

Nabór wniosków o organizację staży

Film promujący przedsiębiorczość na terenie powiatu węgrowskiego

Wwstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska prac

Harmonogram Porad Zawodowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Wstrzymanie organizacji staży

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację staży

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Oferta pracy

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU LIMITU PODSTAWOWEGO PRZYZNANYCH ŚRODKÓW Z KFS

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę