Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Zaproszenie

Plan szkoleń grupowych na 2017 rok

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków na organizację staży (PO WER)

Nabór wniosków na organizację staży (FP)

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

ANKIETA

Nabór wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Zmiana adresu skrzynek pocztowych

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI W 2017 r.

Ankieta dla osób bezrobotnych badająca potrzeby szkoleniowe na 2017 r.

Projekt aktywizacyjny: Bliżej rynku pracy

Modyfikacja Zapytania Ofertowego dotyczącego realizacji zamówień od 15.000 do 30.000 euro

Zapytanie ofertowe

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę