Staże i bony stażowe - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Staże i bony stażowe

Dokumenty na staże organizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 (dokumenty do pobrania)

Dokumenty na staże realizowane w ramach Działania 8.1 Aktywizacja osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dokumenty do pobrania)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę