Aktualności rynku pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Nagłówek

Aktualności

Uprzejmie informuję, że dnia 14 sierpnia 2017r. Powiatowy urząd pracy będzie nieczynny.

Uprzejmie informuję, że dnia 14 sierpnia 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie bedzie nieczynny. Dodatkowym dniem pracującym będzie   26 sierpnia 2017r . Za utrudnienia przepraszamy. Dyrektor  Anna Wieczorek  ...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza piąty nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w terminie od dnia 01.08.2017r. do dnia 11.08.2017r.

z dniem 01.07.2017 r. następuje wstrzymanie naborów wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (II)”

   OGŁOSZENIE            Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza, że z dniem 01.07.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (II)" realizowanego w ramach...

Wstrzymanie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

            Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków, od dnia 05.07.2017 r. wstrzymuje się do odwołania nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.       ...

Zmiana godzin przyjęć interesantów

Uprzejmię informuję, że od 1 Lipca do 31 Sierpnia 2017r. Powiatowy Urząd w Węgrowie będzie przyjmował interesantów od godziny 7:15 do 13:15 

Wstrzymanie naboru wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 01.07.2017r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o 1. organizowanie prac interwencyjnych; 2. organizowanie robót publicznych; 3. zawarcie umowy o dofinansowanie poniesionych kosztów na wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 01.07.2017r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (II)" realizowanego w ramach...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 01.07.2017r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (II)" realizowanego w ramach Programu...

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego               Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie od dnia 29.06.2017 roku wstrzymuje nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

W dniu 29 kwietnia weszło w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz 864). Stypendia otrzymane w okresie od 1...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę