Aktualności rynku pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Nagłówek

Aktualności

Uwaga! Zmiana numeru konta.

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie informuje, że nastąpiła zmiana numeru konta do wpłat dot. zatrudnienia cudzoziemców.

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WĘGROWIE

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie zaprasza osoby uprawnione do szkolenia do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Dane pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane w celu opracowania wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia (na podstawie §66 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja...

ANKIETA BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie zaprasza pracodawców do wypełnienia ankiety badającej zapotrzebowanie na zawody i specjalności z uwzględnieniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dane pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane w celu opracowania listy zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które...

Agencja Pracy Tymczasowej poszukuje osób do pracy

 

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

W dniu 29 kwietnia weszło w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz 864). Stypendia otrzymane w okresie od 1...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę