Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na organizację staży

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 20.01.2017r. do 24.01.2017r. przyjmowane będą wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 18 do 24 stycznia 2017 roku  oraz od 1-go do 10-go dnia  każdego następnego miesiąca 2017 roku - do wyczerpania limitu środków będą przyjmowane  wnioski o: organizowanie prac interwencyjnych; organizowanie robót publicznych; refundację pracodawcy lub...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 18.01.2017 r. będą przyjmowane wnioski o finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

Zmiana adresu skrzynek pocztowych

Uprzejmie informujemy że uległy zmianie adresy skrzynek pocztowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie. Aktualne adresy dostępne są w zakładce Kierownictwo i Wydziały.

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI W 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie zaprasza Pracodawców do wypełnienia niniejszej ankiety badającej zapotrzebowanie na zawody i specjalności z uwzględnieniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dane pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane w celu opracowania listy zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych,...

Ankieta dla osób bezrobotnych badająca potrzeby szkoleniowe na 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie zaprasza osoby uprawnione do szkolenia do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Dane pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane w celu opracowania wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia (na podstawie §66 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja...

Projekt aktywizacyjny: Bliżej rynku pracy

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Bliżej rynku pracy" – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Modyfikacja Zapytania Ofertowego dotyczącego realizacji zamówień od 15.000 do 30.000 euro

w sprawie zakupu (opis przedmiotu zamówienia): świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie w zakresie przyjmowania, doręczania i przemieszczania przesyłek pocztowych oraz usług komplementarnych, zwracanie przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagarnicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę