Aktualności rynku pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Nagłówek

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy inspektor powiatowy w Referacie Księgowo-Finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie w pełnym wymiarze czasu pracy. ilość etatów – 1 (1 osoba) umowa o pracę na czas nieokreślony, poprzedzona umową na czas określony od 01.09.2018r. 1. Wymagania...

Nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że do 10-go sierpnia 2018 roku będą przyjmowane wnioski o organizowanie prac interwencyjnych.

Nabór wniosków o organizację staży

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 01.08.2018 r. do 10.08.2018 r. przyjmowane będą wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na okres do 4 miesięcy ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych posiadających ustalony II profil pomocy.

Film promujący przedsiębiorczość na terenie powiatu węgrowskiego

Film promujący przedsiębiorczość na terenie powiatu węgrowskiego

Harmonogram Porad Zawodowych

HARMONOGRAM GRUPOWYCH PORAD I INFORMACJI ZAWODOWYCH W III KWARTALE 2018 ROKU

Wwstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska prac

OGŁOSZENIE dotyczące wstrzymania naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego MAZOWSZE 2018-REZERWA

Wstrzymanie organizacji staży

OGŁOSZENIE dotyczące wstrzymania organizacji staży w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (II)” realizowanego w ramach Działania 8.1 Aktywizacja osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację staży

OGŁOSZENIE dotyczące wstrzymania naboru wniosków o organizację staży w ramach Programu regionalnego MAZOWSZE 2018-REZERWA

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

OGŁOSZENIE dotyczące wstrzymania naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

Ogłoszenie

dotyczące wstrzymania przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wyświetlanie 1 - 10 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę