Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne pt. "Podejmij wyzwanie- zgłoś się do służby przygotowawczej"

Plan szkoleń grupowych na 2017 rok

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że w dniu 20.02.2017 r. został zatwierdzony plan szkoleń grupowych na 2017 r.

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków na organizację staży (PO WER)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach w/w projektu dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w szczególności: - kobiet, - osób z niepełnosprawnościami, - osób długotrwale bezrobotnych, - osób o niskich kwalifikacjach.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

ANKIETA

BADAJĄCA POTRZEBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIERZAJĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nabór wniosków na organizację staży (FP)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 20.01.2017r. do 24.01.2017r. przyjmowane będą wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 18 do 24 stycznia 2017 roku  oraz od 1-go do 10-go dnia  każdego następnego miesiąca 2017 roku - do wyczerpania limitu środków będą przyjmowane  wnioski o: organizowanie prac interwencyjnych; organizowanie robót publicznych; refundację pracodawcy lub...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 18.01.2017 r. będą przyjmowane wnioski o finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

Zmiana adresu skrzynek pocztowych

Uprzejmie informujemy że uległy zmianie adresy skrzynek pocztowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie. Aktualne adresy dostępne są w zakładce Kierownictwo i Wydziały.

Wyświetlanie 1 - 10 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę