Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Zawartość stron

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu:
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon                           Adres e-mail
Katarzyna Pakieła-Łojek   specjalista d/s rozwoju zawodowego  (25) 792  3757 w 208  pakiela.k@wegrow.praca.gov.pl  
 
Załączniki
Zasady finansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS w 2020 r..pdf (pdf, 334 KB)
Wniosek o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS.pdf (pdf, 388 KB)
Zał. nr 1 do wn.-Informacja realizatora kursu.pdf (pdf, 122 KB)
Zał. nr 1.1 do wn.-Informacja realizatora studiów podyplomowych.pdf (pdf, 137 KB)
Zał. nr 1.2 do wn.-Informacja realizatora egzaminu.pdf (pdf, 136 KB)
Zał. nr 1.3 do wn.-Informacja realizatora badań.pdf (pdf, 120 KB)
Zał. nr 1.4 do wn.-Informacja realizatora ubezpieczenia.pdf (pdf, 108 KB)
Zał. nr 2 do wn.-Porównanie ofert oraz uzasad. wyboru realizatora usługi.pdf (pdf, 153 KB)
Zał. nr 3 do wn.-Oświadczenie o pomocy de minimis w ramach jednego przedsiębiorstwa.pdf (pdf, 150 KB)
Zał. nr 4 do wn.-Oswiadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf (pdf, 148 KB)
Zał. nr 5 do wn.-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 146 KB)
Barometr Zawodów powiat wegrowski 2020 r..pdf (pdf, 195 KB)
Strategia Rozwoju Powiatu Węgrowskiego 2016-2020.pdf (pdf, 1553 KB)
Karta oceny wniosku KFS.pdf (pdf, 303 KB)
Potrzeby lokalnego rynku pracy w 2020 r..pdf (pdf, 152 KB)
Zał. nr 1 do um. -Szczegółowe informacje dot. każdego uczestnika.pdf (pdf, 125 KB)
Zał. nr 2 do um.-Wniosek o przekazanie środków KFS.pdf (pdf, 163 KB)
Zał. nr 3 do um.-Rozliczenie przyznanych środków KFS.pdf (pdf, 239 KB)
Zał. nr 1 do rozlicz.-Zestawienie liczby uczestników objętych działaniami KFS.pdf (pdf, 151 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę