Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Aktualności

 • Informacja dot. rejestracji oświadczeń i wniosków na prace sezonowe dla cudzoziemców

  W związku z obecną sytuacją rejestracja oświadczeń i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest możliwa za pomocą usług elektronicznych.

 • Komunikat dotyczący wdrożenia procedur obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-COV-2 z dnia 16.03.2020 r.

  Komunikat dotyczący wdrożenia procedur obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-COV-2 z dnia 16.03.2020 r. W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 16 marca 2020r. do...

 • Komunikat dotyczący wdrożenia tymczasowych procedur obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-COV-2.

  W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie nas wszystkich zwracamy się do Państwa, a szczególnie do osób powracających z zagranicy z prośbą o stosowanie się do przygotowanych na tę okoliczność tymczasowych procedur związanych z obsługą świadczoną w PUP w Węgrowie. Przyjęte...

 • Program Aktywny Samorząd 2020

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, że Powiat Węgrowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków PFRON. Wnioski można składać w terminie: Moduł I - 01.03.2020 r. - 31.08.2020 r. Moduł II - 01.03.2020 r. - 31.03.2020 r., oraz 01.07.2020 r. - 10.10.2020 r.

 • Uwaga!!

  Jeśli w ciągu 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONOWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z odychaniem, to bezwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarną-epidemiologiczną. tel. (25) 792 42 27 lub 604135225

 • Nabór na stanowisko urzędnicze

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Termin składania dokumentów aplikacyjnych - do 20 marca 2020r. do godz. 15³º ( decyduje data wpływu)

 • Konkurs na dyrektora

  Burmistrz Łochowa ogłasza konkurs na dyrektora Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie. Termin składania ofert do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 16:00

 • OGŁOSZENIE FUNDUSZ PRACY

  Nabór wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ze środków Funduszu Pracy

 • OGŁOSZENIE RPO WM

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie stażu i prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)” realizowanego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 • OGŁOSZENIE POWER prace interwencyjne

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wyświetlanie 11 - 20 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Projekt POWER

Powiat Węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Projekt RPO

Powiat węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Projekt POWER

Powiat Węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Projekt RPO

Powiat węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę