Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Pomoc dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w ramach Tarczy antykryzysowej - NABÓR TRZECI

Aktualności

 • Ogłoszenie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza od dnia 01.07.2020r. do dnia 10.07.2020r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • Nabór wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ze środków Funduszu Pracy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 1-go do 10-go lipca 2020 roku będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na okres 4 miesięcy.

 • Ogłoszenie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na okres 4 miesięcy

 • Nabór wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ze środków Funduszu Pracy:

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 1-go do 10-go lipca 2020 roku będą przyjmowane wnioski o organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych, finansowanych przez okres 4 miesięcy.

 • OGŁOSZENIE

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 • OGŁOSZENIE

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza od dnia 01.07.2020r. do dnia 10.07.2020r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Zmiana godzin pracy Urzędu

  Uprzejmie informujemy, że w okresie od dnia 1 lipca do 31 sierpnia 2020r., Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie będzie czynny w godzinach: Poniedziałek, Wtorek i Czwartek – 7:00-15:00 Środa – 7:00-16:00 Piątek - 7:00-14:00   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w...

 • Dodatek solidarnościowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie uprzejmie informuje, że w związku z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy (Dz. U. poz. 1068).

 • ZMIANA PRZEPISÓW W ZAKRESIE UDZIELANEJ POMOCY W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE TZW. TARCZY 4.0

  Dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy informuję, że w dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem CO-VID-19 wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o...

 • POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW - NOWE ZASADY

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w W egrowie od dnia 2 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o niskooprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Projekt POWER

Powiat Węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Projekt RPO

Powiat węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Projekt POWER

Powiat Węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Projekt RPO

Powiat węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę