Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Pomoc dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w ramach Tarczy antykryzysowej

Aktualności

 • Poszukiwani statyści do filmu...

  Agencja Sceneria poszukuje osób chętnych do statystowanie w filmie fabularnym kręconym w Nowej Suchej w powiecie węgrowskim. Poszukiwane są kobiety i mężczyźni w wieku 16-75 lat. Najbliższe terminy zdjęć to 21 i 24.09. Dojazd będzie zapewniony. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia zawierającego imię i...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 17.09.2020r., w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych, wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)”...

 • Ogłoszenie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza od dnia 15.09.2020r. do wyczerpania limitu środków - nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)” realizowanego ramach Działania 8.1...

 • Ogłoszenie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza od dnia 15.09.2020r. do wyczerpania limitu środków - nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

 • Ogłoszenie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

 • Ogłoszenie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)” realizowanego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego...

 • Ogłoszenie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1,...

 • Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski będą przyjmowane w terminie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 10.09.2020 r.

 • Wstrzymanie naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PEFRON

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, od dnia 12 sierpnia 2020 r. po wyczerpaniu limitu środków, wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej dla zarejestrowanych osób...

 • Nabór wniosków na organizację staży

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 10-go do 14-go sierpnia 2020 roku będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na okres 4 miesięcy.

Wyświetlanie 1 - 10 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Projekt POWER

Powiat Węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Projekt RPO

Powiat węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Projekt POWER

Powiat Węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Projekt RPO

Powiat węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę