Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Statystyki i analizy lokalnego rynku pracy

Statystyki 2021

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane
Załączniki
Sprawozdanie za styczeń 2021r..pdf (pdf, 1123 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy styczeń 2021 r..pdf (pdf, 640 KB)
Stopa bezrobocia styczeń 2021r..pdf (pdf, 284 KB)
Sprawozdanie za luty 2021.pdf (pdf, 1132 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy luty 2021 r..pdf (pdf, 639 KB)
Stopa bezrobocia luty 2021r..pdf (pdf, 214 KB)
Sprawozdanie za marzec 2021 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy marzec 2021r..pdf (pdf, 219 KB)
Stopa marzec 2021.pdf (pdf, 213 KB)
Sprawozdanie za kwieień 2021 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy kwiecień 2021r..pdf (pdf, 219 KB)
Stopa bezrobocia kwiecień 2021r..pdf (pdf, 213 KB)
(1)Sprawozdanie za maj 2021 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy maj 2021r..pdf (pdf, 216 KB)
Stopa maj 2021.pdf (pdf, 212 KB)
Sprawozdanie za czerwiec 2021 r.pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy czerwiec 2021r..pdf (pdf, 640 KB)
Stopa czerwiec 2021.pdf (pdf, 399 KB)
Sprawozdanie za lipiec 2021 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy lipiec 2021r..docx.pdf (pdf, 216 KB)
Sprawozdanie za sierpień 2021 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy sierpień 2021r..pdf (pdf, 216 KB)
Stopa bezrobocia sierpień 2021r..pdf (pdf, 211 KB)
Sprawozdanie za wrzesień 2021.pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy wrzesień 2021r..pdf (pdf, 216 KB)
Stopa bezrobocia wrzesień 2021r..pdf (pdf, 211 KB)
Sprawozdanie za październik 2021 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy październik 2021r..pdf (pdf, 217 KB)
Stopa bezrobocia październik 2021r..pdf (pdf, 211 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy listopad 2021r..pdf (pdf, 216 KB)
Stopa bezrobocia listopad 2021r..pdf (pdf, 211 KB)
(2)Sprawozdanie za styczeń 2022r.pdf (pdf, 102 KB)
(2)Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy grudzień 2021r..pdf (pdf, 217 KB)
Stopa bezrobocia grudzień 2021r..pdf (pdf, 211 KB)

Statystyki 2022

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane
Załączniki
Sprawozdanie za styczeń 2022r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy styczeń 2022r..pdf (pdf, 648 KB)
Sprawozdanie za luty 2022 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy luty 2022r..pdf (pdf, 574 KB)
Sprawozdanieza marzec 2022 r..pdf (pdf, 102 KB)
LIczba bezrobotnych z podziałem na gminy marzec 2022r..pdf (pdf, 216 KB)
Sprawozdanie za kwiecień 2022 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy kwiecień 2022r..pdf (pdf, 216 KB)
Sprawozdanie za maj 2022 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy maj 2022r..pdf (pdf, 215 KB)
(1)Sprawozdanie za czerwiec 2022 r..pdf (pdf, 102 KB)
Sprawozdanie za lipiec 2022 r..pdf (pdf, 47 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy lipiec 2022r..pdf (pdf, 214 KB)
Sprawozdanie za lipiec 2022 r..pdf (pdf, 102 KB)
Sprawozdanie za sierpień 2022r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy sierpień 2022r..pdf (pdf, 214 KB)
(1)Sprawozdanie za wrzesień 20222 r..pdf (pdf, 100 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy wrzesień 2022 r..pdf (pdf, 214 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy październik 2022r..pdf (pdf, 215 KB)
Sprawozdanie za listopad 2022r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy listopad 2022r..pdf (pdf, 635 KB)
(1)Sprawozdanie za grudzień 2022 r..pdf (pdf, 102 KB)
(1)Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy grudzień 2022 r..pdf (pdf, 179 KB)

Statystyki 2023

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane
Załączniki
Sprawozdanie za styczeń 2023r..pdf (pdf, 100 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy styczeń 2023r..pdf (pdf, 181 KB)
Sprawozdanie za luty 2023 r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy luty 2023r..pdf (pdf, 184 KB)
Sprawozdanie za marzec 2023 r..pdf (pdf, 100 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy marzec 2023 r..pdf (pdf, 656 KB)
(1)Sprawozdanie za kwiecień 2023r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy kwiecien 2023.pdf (pdf, 173 KB)
Sprawozdanie za maj 2023r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy maj 2023.pdf (pdf, 182 KB)
Sprawozdanie za czerwiec 2023r..pdf (pdf, 100 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy czerwiec 2023.pdf (pdf, 179 KB)
Sprawozdanie za lipiec 2023r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy lipiec 2023.pdf (pdf, 179 KB)
Sprawozdanie za sierpień 2023r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy sierpień 2023.pdf (pdf, 182 KB)
Sprawozdanie za wrzesień 2023r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy wrzesień 2023.pdf (pdf, 183 KB)
Sprawozdanie za pździernik 2023r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy październik 2023.pdf (pdf, 177 KB)
Sprawozdanie za listopad 2023r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy listopad 2023.pdf (pdf, 179 KB)
Sprawozdanie za grudzien 2023r..pdf (pdf, 102 KB)
Liczba bezrobotnych z podziałem na gminy grudzień 2023r..pdf (pdf, 170 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę