Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie informuje, że w latach 2023 - 2024  będzie realizował projekt  pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie węgrowskim...

W ramach programu regionalnego MAZOWSZE 2023 uczestnikami mogą być  osoby bezrobotne do 30 roku życia. Wartość programu:  351 000,00 zł Okres realizacji: 01.02.2023 r. – 31.12.2023 r. Formy aktywizacji - Staże dla 27 osób

Powiat Węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiat węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę