Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór na stanowisko pracownik socjalny

  KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYTNICY ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownika socjalnego Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy, ul. A. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica Stanowisko: pracownik socjalny Wymiar czasu pracy: pełny etat Forma zatrudnienia: umowa o pracę Termin...

 • Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4)

  Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 03.12.2020r., w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych, wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

 • Jak zarejestrować się w PUP w Węgrowie?

  Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie zachęca do dokonywania pełnej rejestracji elektronicznej oraz prerejestracji poprzez portal www.praca.gov.pl.

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (15zze2)

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków...

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)

  Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie...

 • ZMIANA PRZEPISÓW W ZAKRESIE UDZIELANEJ POMOCY W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE TZW. TARCZY 4.0

  Dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy informuję, że w dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem CO-VID-19 wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o...

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w W egrowie od dnia 2 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o niskooprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Nabór wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie informuje, że od dnia 15.06.2020.r będzie przyjmował wnioski na: 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych; 2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; 3. Dofinansowanie części...

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

Wyświetlanie 1 - 10 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę