Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Widok zawartości stron

  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

tel./fax 25 792-25-42,

tel. 25 792-37-57,
       25 792-02-70,

www.wegrow.praca.gov.pl, e-mail: wawe@praca.gov.pl
Anna Wieczorek
Dyrektor
wieczorek.a@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-02-70 pok. 200
Ewa Nojszewska
Z-ca Dyrektora
nojszewska.e@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-02-70 pok. 200
Sekretariat
Aneta Kwiatkowska  - sekretarka
 
kwiatkowska.a@wegrow.praca.gov.pl tel./fax
25 792-25-42 wew. 216
tel. 25 792-37-57
tel. 25 792-02-70
pok. 200
Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń
Diana Banaszek - Kierownik Referatu banaszek.d@wegrow.praca.gov.pl tel.
733 004 798
tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 208
 
pok. 208
Mariola Czyżak - specjalista ds. rejestracji

Agata Bardadyn  - pomoc administracyjna

Eliza Rybakspecjalista ds. ewidencji i świadczeń
- rejestracja bezrobotnych
czyzak.m@wegrow.praca.gov.pl  
 

bardadyn.a@wegrow.praca.gov.pl


rybak.e@wegrow.praca.gov.pl

 
tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. wew. 205
25 792-02-70
wew. 204
pok. 205
pok.204
       
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Grażyna Chojecka – pośrednik pracy                                                  Doradca klienta: Węgrów A-J, Miedzna
Doradaca klienta instytucjonalnego: Miasto i Gmina Łochów, Miedzna, Liw
Marta Kowalska – pośrednik pracy
Doradca klienta: Węgrów K-P, Grębków
Doradca klienta instytucjonalnego:
Węgrów, Korytnica, Wierzbno, Grębków
 
chojecka.g@wegrow.praca.gov.pl
 

kowalska.m@wegrow.praca.gov.pl

 

 
tel. 733005674
tel. 733004815

 
 
 
pok. 206
Katarzyna Ojdana – pośrednik pracy
Doradca klienta: Węgrów R-Ż, Wierzbno
Doradaca klienta instytucjonalnego:
Wegrów, Stoczek, Sadowne
Joanna Cichocka – pośrednik pracy
Obsługa cudzoziemców, Refundacja składek dla Spółdzielni Socjalnych
ojdana.k@wegrow.praca.gov.pl
 

cichocka.j@wegrow.praca.gov.pl
tel. 733004865
tel. 733004485
pok. 207
 
 
 
 


 
 
Katarzyna Pakieła-Łojek – specjalista ds. rozwoju zawodowego                                  - szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Doradca klienta: Korytnica
pakiela.k@wegrow.praca.gov.pl tel. 733004531 pok.213
Beata Salach– specjalista ds. programów - stażysta
obsługa projektów- staże, PFRON
salach.b@wegrow.praca.gov.pl tel. 733005462 pok. 209
Magdalena Gołębiewska – specjalista ds. programów - stażysta
refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
golebiewska.m@wegrow.praca.gov.pl tel. 733005294 pok. 209

Sylwia Bozińska -doradca zawodowy
Doradca klienta: ŁochówL-Ż, Sadowne L-Ż

Katarzyna Czarnecka -doradca zawodowy - stażysta
Doradca klienta: Łochów A-K, Sadowne A-K

 


bozinska.s@wegrow.praca.gov.pl


czarnecka.k@wegrow.praca.gov.pl 
tel. 733005918


tel. 733004496
pok. 210
Małgorzata Longota  – specjalista ds. programów  - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja wynagrodzeń dla 50+, bon na zatrudnienie longota.m@wegrow.praca.gov.pl tel. 733006427 pok. 211
Anna Grabska – specjalista ds. programów  - prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na zasiedlenie grabska.a@wegrow.praca.gov.pl tel. 733006563 pok. 211
Anna Bieniek – doradca zawodowy                                         Doradca klienta: Stoczek, Liw
 
bieniek.a@wegrow.praca.gov.pl


 
tel. 733004291 
pok. 213
Referat Finansowo – Księgowy
Ewa Sobczak – Główna księgowa sobczak.e@wegrow.praca.gov.pl
 tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 215
 
I piętro     pok. 109
Ewa Skórka –  starszy inspektor powiatowy - obsługa funduszy


 
skorka.e@wegrow.praca.gov.pl


 
tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 214
I piętro     pok. 110
 
 
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Mariola Łuszczyńska  -  Kierownik Referatu luszczynska.m@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 201
pok. 201
Michał Grzeszek – starszy inspektor powiatowy ds. informatyki i statystyki grzeszek.m@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 203
pok. 203
Olga Siuchta – Archiwista siuchta.o@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70 wew. 204

 
pok.204
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę