Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Widok zawartości stron

 
Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

tel./fax 25 792-25-42,

tel. 25 792-37-57,
       25 792-02-70,

www.wegrow.praca.gov.pl, e-mail: wawe@praca.gov.pl
Anna Wieczorek
Dyrektor
wieczorek.a@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-02-70 pok.
200
Ewa Nojszewska
Z-ca Dyrektora
nojszewska.e@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-02-70 pok.
200
Sekretariat
Aneta Kwiatkowska  - sekretarka
 
kwiatkowska.a@wegrow.praca.gov.pl tel./fax
25 792-25-42 wew. 216
tel. 25 792-37-57
tel. 25 792-02-70
pok.
200
Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń
Diana Banaszek - Kierownik Referatu banaszek.d@wegrow.praca.gov.pl tel.
733 004 798
tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 100
 
pok.
204
Mariola Czyżak - specjalista ds. rejestracji
Eliza Rybakspecjalista ds. ewidencji i świadczeń
- rejestracja bezrobotnych
Iga Podgórska  - pomoc administracyjna
czyzak.m@wegrow.praca.gov.pl  
 
rybak.e@wegrow.praca.gov.pl


podgorska.i@wegrow.praca.gov.pl
tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 100
pok.
205
       
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Grażyna Chojecka – pośrednik pracy                                                  Doradca klienta: Węgrów A-F
Doradaca klienta instytucjonalnego: Miasto i Gmina Łochów, Miedzna, Liw
Marta Kowalska – pośrednik pracy
Doradca klienta: Węgrów G-N
Doradca klienta instytucjonalnego:
Węgrów, Korytnica, Wierzbno, Grębków
 
chojecka.g@wegrow.praca.gov.pl
 
kowalska.m@wegrow.praca.gov.pl

 

 
tel. 733005674
tel. 733004815

 
 
 
pok.
206
Katarzyna Ojdana – pośrednik pracy
Doradca klienta: Węgrów O-Ż
Doradaca klienta instytucjonalnego:
Wegrów, Stoczek, Sadowne
Adam Rejmuza – pośrednik pracy
Obsługa cudzoziemców
Joanna Brzezik – pośrednik pracy  stażysta
Obsługa cudzoziemców
ojdana.k@wegrow.praca.gov.pl
 rejmuza.a@wegrow.praca.gov.pl

brzezik.j@wegrow.praca.gov.pl
tel. 733004865tel. 733005276
tel. 733004485
pok.
207
 
 
 
 


 
 
Katarzyna Pakieła-Łojek – specjalista ds. rozwoju zawodowego                                  - szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Doradca klienta: Korytnica i Grębków
pakiela.k@wegrow.praca.gov.pl tel. 733004531 pok.
208
Marzenna Chudzik – specjalista ds. programów                                     - obsługa projektów, doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy chudzik.m@wegrow.praca.gov.pl tel. 733005294 pok.
209
Paulina Fabri Calandrini – specjalista ds. programów
Obsługa projektów- staże  
fabri.p@wegrow.praca.gov.pl tel. 733005462 pok.
209
       
Bozińska Sylwia -doradca zawodowy
Doradca klienta: Łochów, Miedzna, Wierzbno
bozinska.s@wegrow.praca.gov.pl tel. 733005918 pok.
210
Małgorzata Longota  – specjalista ds. programów  - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja wynagrodzeń dla 50+, bon na zatrudnienie longota.m@wegrow.praca.gov.pl tel. 733006427 pok.
211
Anna Grabska – specjalista ds. programów stażysta  - prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na zasiedlenie grabska.a@wegrow.praca.gov.pl tel. 733006563 pok.
211
Anna Bieniek – doradca zawodowy                                         Doradca klienta: Stoczek i Liw A-Ł
Aleksandra Zawadzka – doradca zawodowy                                         Doradca klienta: Sadowne i Liw M-Ż
bieniek.a@wegrow.praca.gov.pl


zawadzka.a@wegrow.praca.gov.pl
tel. 733004291


tel. 733004179
pok.
213
Referat Finansowo – Księgowy
Ewa Sobczak – Główna księgowa sobczak.e@wegrow.praca.gov.pl
 tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 215
 
I piętro     pok. 109
Katarzyna Zalewska – inspektor - obsługa budżetu

Ewa Skórka – inspektor powiatowy - obsługa funduszy
zalewska.k@wegrow.praca.gov.pl
 

skorka.e@wegrow.praca.gov.pl
tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 214
I piętro     pok. 110
 
 
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Mariola Łuszczyńska  -  Kierownik Referatu luszczynska.m@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 201
pok.
201
Michał Grzeszek – starszy inspektor powiatowy ds. informatyki i statystyki grzeszek.m@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70
wew. 203
pok.
203
Olga Siuchta – Archiwista siuchta.o@wegrow.praca.gov.pl tel. 25 792-25-42
tel. 25 792-37-57 tel. 25 792-02-70 wew.208
pok.208
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę