Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Dzień Wolny

Ogłoszenie o naborze

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

HARMONOGRAM GRUPOWYCH PORAD

Zaproszenie do drugiej edycji projektu „Aktywny Absolwent”

Early Warning Europe - pomoc dla MŚP

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Film promujący przedsiębiorczość na terenie powiatu węgrowskiego

E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę