Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

Punkt Szczepień Powszechnych.

Tarcza branżowa od 26 kwietnia - zmiany dotyczące dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (15zze2)

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż na podstawie rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Wstrzymanie naboru wniosków o organizowanie robót publicznych finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Uwaga!

Zaproszenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do skorzystania z usług świadczonych na odległość prowadzonych przez CIiPKZ w Warszawie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

UWAGA!

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

Wstrzymanie naboru wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO WM

Jak zarejestrować się w PUP w Węgrowie?

Film instruktażowy PUP Węgrów

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozporządzenie rozdział 3)

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)

Nabór wniosków o finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych

Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach PO WER

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Nabór wniosków na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ze środków Funduszu Pracy

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę